Poster fra: Aktuelt

Studenter i praksis på Inko

Vernepleierstudenter på Inko Inko har et veldig godt samarbeid med vernepleierlinjen på UIT campus Harstad. Studiet er treårig og studentene har en praksisperiode hvert år. Vernepleieutdanningen er en kunnskapsbasert og praksisrettet helse- og sosialfaglig profesjonsutdanning som kvalifiserer for utøvelse av helse-, omsorgs- og velferdstjenester i et livsløpsperspektiv. Utdanningen gir kompetanse til å samarbeide med personer […]

Praktisk utdanningsløp i renholdsoperatøryrket

Praktisk utdanningsløp i renholdsoperatøryrket! En av våre ansatte i tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) gjennomfører nå et praktisk utdanningsløp innen renholdsoperatøryrket. Det er vår VTA-ansatt Ida Kristine Eriksen som er meldt opp til dette utdanningsløpet.  På Inko blir hun fulgt opp av veileder Betine Grønvold Olsen, og hun har renholdspraksis på jobbsenteret og i Samasjøen. […]

Bedriftsbesøk hos Bakehuset i Midt-Troms

Bedriftsbesøk hos Bakehuset i Midt-Troms Mandag 6. september var næringslivskontakt (KAM) Line Maria Fredheim fra Inko AS Midt-Troms, på bedriftsbesøk hos Bakehuset ved deres anlegg i Finnfjordbotn. Bakehuset på Finnsnes er det største bakeriet i Nord-Norge basert på produksjon og kapasitet, etter en modernisering av anlegget i 2015. Inko AS er veldig glade for å […]

Vi fortsetter det gode samarbeidet med Tian-gruppen

Tianbygget

Tian-gruppen er en stor arbeidsgiver i Harstad, som jobber med eiendom innen bolig, helse og omsorg og næringsbygg. De har tidligere vunnet inkluderingsprisen hos oss på bakgrunn av godt samarbeid. På Inko holder vi på med en stor renovering av Storgata 41. Bygget, som tidligere har vært brukt som jobbsenter, skal nå bygges om til […]

Besøk hos Kystvakten

På besøk hos Kystvakten Unge jobbsøkere (AFT-Ung) var så heldig å få besøke Kystvaktskipet «Bison» da det lå inne i Harstad for vedlikehold. «Bison» har tidligere gått i offshoredrift, men er nå tilpasset kystvaktformål. Skipets hovedoppdrag er slepeberedskap. Slepeberedskapen skal bidra til å forebygge eller redusere faren for akutt forurensing ved slep, og gi annen assistanse til […]

Strålende resultater i august

Vi jubler over at 85,7% av våre jobbsøkere som avsluttet tiltaket Arbeidsforberedende trening i august, gikk ut til jobb eller utdanning! «Jeg er så utrolig stolt og glad for at våre jobbsøkere, gjennom støtte og veiledning fra våre dyktige jobbkonsulenter, kommer seg videre ut i arbeid eller utdanning!» sier avdelingsleder AFT, Margrethe Antonsen. Vi på […]

Lederskifte i Inko as

Denne uken takker vi av Lisbeth Ringstad som direktør etter 6 år i stillingen. Inko har vært gjennom en formidabel omstilling i årene Lisbeth har ledet oss, og hun overleverer en kunnskapsbedrift vi er utrolig stolte av til sin etterfølger. Annette Ekman tok over som direktør i Inko fra 1. juli. Annette kommer fra stillingen […]

Økonomikurs for AFT-Ung

I juni måned gjennomfører Team-Ung på Inko kurs i personlig økonomi og grunnleggende økonomiforståelse. I den forbindelse inviterte vi arbeidsgiver Ola Danielsen fra firmaet Tid og Penger as for å snakke om verdiskapning. Formålet med dette er å gi ungdommene en innføring og forståelse av økonomi. En viktig målsetting med kurset er å gi kunnskap […]