Poster fra: Gode historier

Studenter i praksis på Inko

Vernepleierstudenter på Inko Inko har et veldig godt samarbeid med vernepleierlinjen på UIT campus Harstad. Studiet er treårig og studentene har en praksisperiode hvert år. Vernepleieutdanningen er en kunnskapsbasert og praksisrettet helse- og sosialfaglig profesjonsutdanning som kvalifiserer for utøvelse av helse-, omsorgs- og velferdstjenester i et livsløpsperspektiv. Utdanningen gir kompetanse til å samarbeide med personer […]

Praktisk utdanningsløp i renholdsoperatøryrket

Praktisk utdanningsløp i renholdsoperatøryrket! En av våre ansatte i tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) gjennomfører nå et praktisk utdanningsløp innen renholdsoperatøryrket. Det er vår VTA-ansatt Ida Kristine Eriksen som er meldt opp til dette utdanningsløpet.  På Inko blir hun fulgt opp av veileder Betine Grønvold Olsen, og hun har renholdspraksis på jobbsenteret og i Samasjøen. […]

Bedriftsbesøk hos Bakehuset i Midt-Troms

Bedriftsbesøk hos Bakehuset i Midt-Troms Mandag 6. september var næringslivskontakt (KAM) Line Maria Fredheim fra Inko AS Midt-Troms, på bedriftsbesøk hos Bakehuset ved deres anlegg i Finnfjordbotn. Bakehuset på Finnsnes er det største bakeriet i Nord-Norge basert på produksjon og kapasitet, etter en modernisering av anlegget i 2015. Inko AS er veldig glade for å […]

Vi fortsetter det gode samarbeidet med Tian-gruppen

Tianbygget

Tian-gruppen er en stor arbeidsgiver i Harstad, som jobber med eiendom innen bolig, helse og omsorg og næringsbygg. De har tidligere vunnet inkluderingsprisen hos oss på bakgrunn av godt samarbeid. På Inko holder vi på med en stor renovering av Storgata 41. Bygget, som tidligere har vært brukt som jobbsenter, skal nå bygges om til […]