Produkter og tjenester fra Inko

Inko ansatte i varig tilrettelagt arbeid (VTA) som går på jobb hver dag for å produsere produkter og tjenester som vi kan tilby for salg. 

Våre produkter og tjenester

Meningsfullt arbeid

Inko driver en spesiell form for «butikk». Våre ansatte i varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal kunne gå til et meningsfullt arbeid og få en karriereutvikling i jobben. De skal være med å produsere varer og tjenester så likt et ordinært arbeid som mulig. De har et tilrettelagt jobbtilbud som er etablert i samarbeid mellom NAV og kommunene i en arbeidsmarkedsbedrift. Det gir mening i hverdagen å kunne få være til nytte. Les mer om tiltaket VTA her.

 

Les mer om våre produkter

Inko har ingen vanlig butikk på den måten som de fleste tenker om butikk. Vi jobber ikke som en ordinær bedrift med salg og markedsføring av våre produkter. Vi har tilskudd fra NAV for å bygge opp hensiktsmessige arbeidstilbud og det å drive «butikk» må ikke gå på bekostning av det. 

Tilskuddene går til å ha ordinært ansatte  arbeidsledere og jobbkonsulenter som skal ta seg av våre ansatte i VTA innenfor det arbeidstilbudet den enkelte har valgt. Det skal tilrettelegges for læring og mestring og ha pedagogisk innhold. Bl.a. skal det læres om HMS, arbeidslivets spilleregler, produktopplæring, salg og service mm. Generelt kan vi si det slik at arbeidsnivået hos våre ansatte må være slik at én arbeidsleder kan ha ansvar for fem ansatte i VTA.

For å kunne få en jobb i VTA hos Inko, er det NAV som søker plass for deg. Du må ha en uføreytelse fra NAV. Inko får så et tilskudd fra NAV og bokommunen for å lage et godt arbeidstilbud. I Harstad har vi plasser for personer fra Harstad og Kvæfjord og vi har avdeling i begge kommuner.

Inko kan drive med salg av produkter som er nødvendige og hensiktsmessige for å ha et godt arbeidstilbud. Ressurser til salg og markedsføring har vi ikke på samme måte som en ordinær bedrift. Derfor må vi samarbeid med profesjonelle på det området. Et svært godt eksempel er vårt gode samarbeid med butikken HJEMME HOS OSS i sentrum av Harstad. Vi produserer kopper av keramikk, stearinlys og en del treprodukter og de selger disse for oss. Det gir mening for våre ansatte at en proff butikk er selgerleddet og de er svært stolte over å være leverandør til butikken.

Inko har ikke anledning til å drive konkurransevridende virksomhet og vi må holde oss til de samme priser som markedet opererer med. Våre «produkter» kan av naturlige årsaker aldri bli masseproduksjon. Det er også et krav at vi skal ha et mangfold i vårt tilbud, derfor kan vi ikke bare produsere masse ved. Dette er vår utfordring i et marked hvor alt går svært raskr og det er bruk av sosiale medier som dominerer. Inko er derfor helt avhengig av lokal forankring og at det gode samarbeidet vi har med bedrifter lokalt gir alle en vinn-vinn effekt.

Inko skal legge til rette for å finne gode jobber i ordinære bedrifter for våre ansatte i VTA, enten hel- eller deltidsstillinger. Gode eksempel på dette er samarbeidet med Rema-butikkene og andre velvillige bedrifter som åpner opp for et større mangfold i sin stab. Vi følger opp våre ansatte i samarbeid med bedriftene og har mange gode erfaringer med dette.

Ta kontakt med oss hvis du kunne tenke deg å gi et tilbud til arbeidsoppgaver i din virksomhet!

InkoFrukt

Vi leverer fruktkurver til din arbeidsplass. Vi kan også levere gavekurver og kurver knyttet til høytider som jul og påske.

Les mer om InkoFrukt

InkoKeramikk

Ved vår avdeling på Borkenes har vi et eget keramikkverksted. Her støper vi kopper og krus,
fat, krukker og skåler. 

Les mer om InkoKeramikk

InkoStrøsand

Vår strøsand leveres i poser som sikrer enkel frakt og oppbevaring.

Les mer om InkoStrøsand

InkoVed

Ved vår vedavdeling på Borkenes får du tørr, nordnorsk bjørkeved i store og små sekker.
Vi levere norsk ved
av beste kvalitet.

Les mer om InkoVed

InkoTransport

InkoTransport utfører bortkjøring av avfall, budtjenester og andre transportoppdrag for det lokale næringsliv og privatpersoner.

Les mer om InkoTransport

InkoRenhold

Ved InkoRenhold på
Stangnes har vi fokus på mestring og utvikling innen renholdsfaget, samt profesjonalitet
i det vi gjør.

Les mer om InkoRenhold

InkoMakulering

Vi har den høyeste sikkerhets-klarering for denne jobben. Du leverer til oss – og vi fjerner saken for deg!

Les mer om InkoMakulering

Aktuelt

Hold deg oppdatert
med siste nytt på
vår aktuelt-blogg

Siste fra aktuelt

Klar for arbeidslivet

Se hva Inko gjør i denne korte videoen

Få siste nytt først