Våre tjenester til NAV

Inko er NAV sin forlengede arm når de trenger å kjøpe plasser for jobbsøkere som har behov for tett oppfølging og hjelp til å komme seg i jobb eller utdanning.

Kontaktperson

Margrethe Antonsen
Avd. leder

45273757
Send e-post

For NAV

Arbeidsrettede tiltak

NAV har forhåndsgodkjent vår bedrift til å kunne levere tjenester til deres jobbsøkere. Det innebærer at Inko skal ha et godkjent kvalitetssystem og en sunn økonomi som ikke skal kunne kryss-subsidiere annen drift i selskapet.

Når NAV har prøvd sine egne muligheter og har behov for Inko sin kompetanse, kan de henvise jobbsøkere til forhåndsdefinerte plasser på Inko. Les mer under om de forskjellige typer av tiltak NAV kan kjøpe hos oss.

Våre tiltak og kurs

Arbeidsforberedende
trening (AFT)

AFT skal bidra til å prøve ut jobbsøkers arbeidsevne samt styrke mulighetene for å få ordinært arbeid
eller utdanning.

Les mer om AFT

Varig tilrettelagt
arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et arbeidsrettet tiltak
for personer som har
en uføretrygd og vil
være i jobb.

Les mer om VTA

VTA i kombinasjon
med praksis

Ekstern praksisplass for personer med behov for varig tilrettelagt arbeid (VTA) kan kombineres med
jobb hos Inko.

Les mer om VTA i kombinasjon med praksis

Oppfølging
(Midt-Troms)

Oppfølging er et tiltak
for deg som har behov
for en mer omfattende oppfølging enn
den som NAV kan tilby.

Les mer om Oppfølging

Skreddersydde
kurs

Ved behov kan Inko
ta på seg å arrangere skreddersydde kurs på forespørsel fra NAV eller kommunen.

Les mer om Skreddersydde kurs

Norskopplæring med praksis (Finnsnes)

Arbeidsrettet norskopplæring gjennom undervisning
og arbeidspraksis
med oppfølging
fra veileder.

Les mer om Norskopplæring med praksis (Finnsnes)

Aktuelt

Hold deg oppdatert
med siste nytt på
vår aktuelt-blogg

Siste fra aktuelt

Klar for arbeidslivet

Se hva Inko gjør i denne korte videoen

Få siste nytt først