Inko logo

Klar for arbeidslivet

Vårt samfunnsoppdrag

Inko AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Sør- og Midt-Troms. Inko AS har to hovedoppgaver:

 Bistå jobbsøkere på veien mot arbeid eller utdanning. NAV henviser jobbsøkere som trenger bistand for å nå dette målet.

Tilby varig tilrettelagt arbeid for de som har uføretrygd, eller i nær framtid forventer å få uføretrygd, og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging i arbeidslivet. I varig tilrettelagt arbeid blir den enkelte ansatt etter arbeidsmiljøloven i bedriften.

Inko AS er et aksjeselskap der de største eierne er Harstad kommune, Troms fylkeskommune og Kvæfjord kommune.

Vi er ca 35 ordinært ansatte fordelt på 4 lokasjoner; to i Harstad sentrum, en på Borkenes og en på Finnsnes.

Inko AS er en forhåndsgodkjent leverandør av arbeidsinkluderings og velferdstiltak. Vi jobber på oppdrag fra NAV for å levere arbeidsmarkedstiltakene varig tilrettelagt arbeid (VTA) og arbeidsforberedende trening (AFT). Inko skal utføre sitt samfunnsoppdrag i nært samarbeid med næringslivet i regionen, både innenfor privat og offentlig sektor.

Vi har produksjonsarenaer med tilpassede og tilrettelagte arbeidsoppgaver for våre ansatte i varig tilrettelagt arbeid. Vi er leverandør av varer og tjenester i et lokalt marked, og våre varer og tjenester selges til markedspris.

Vi er opptatt av høy kvalitet i vår leveranse, og er sertifisert av den europeiske sertifiseringsordningen for velferdstjenester, EQUASS.

Aktuelt

Fantastiske formidlingstall

05.07.23 var det offisiell åpning av det nye VTA-bygget i Storgata 41. Dette ble feiret med snorklipping og storfint besøk.
Les mer
Klippe bånd

Storgata 41 er blitt ny

05.07.23 var det offisiell åpning av det nye VTA-bygget i Storgata 41. Dette ble feiret med snorklipping og storfint besøk.
Les mer

Aktivitetsdag på VTA

Aktivitetsdag for de ansatte på VTA 2023
Les mer
Hopp rett ned til innholdet