Våre tiltak og kurs

Arbeidsforberedende
trening (AFT)

AFT skal bidra til å prøve ut jobbsøkers arbeidsevne samt styrke mulighetene for å få ordinært arbeid
eller utdanning.

Les mer om AFT

Arbeidsrettet
rehabilitering (ARR)

Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) er et individuelt
tilpasset tiltak hvor målet er å styrke den enkeltes arbeidsevne.

Les mer om ARR

Varig tilrettelagt
arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et arbeidsrettet tiltak
for personer som har
en uføretrygd og vil
være i jobb.

Les mer om VTA

VTA i kombinasjon
med praksis

Ekstern praksisplass for personer med behov for varig tilrettelagt arbeid (VTA) kan kombineres med
jobb hos Inko.

Les mer om VTA i kombinasjon med praksis

Avklaring
(Midt-Troms)

Avklaring er et tiltak for
deg som trenger mer omfattende hjelp til å få avklart bistand enn den som NAV kan tilby.

Les mer om Avklaring (Finnsnes)

Oppfølging
(Midt-Troms)

Oppfølging er et tiltak
for deg som har behov
for en mer omfattende oppfølging enn
den som NAV kan tilby.

Les mer om Oppfølging (Finnsnes)

Skreddersydde
kurs

Ved behov kan Inko
ta på seg å arrangere skreddersydde kurs på forespørsel fra NAV eller kommunen.

Les mer om Skreddersydde kurs

Norskopplæring med praksis (Finnsnes)

Arbeidsrettet norskopplæring gjennom undervisning
og arbeidspraksis
med oppfølging
fra veileder.

Les mer om Norskopplæring med praksis (Finnsnes)

Salg, service og kundebehandling

Grunnleggende innføring i salg, service, kundebehandling, markedsføring og kunderettet kommunikasjon.

Les mer om Salg, service og kundebehandling

Aktuelt

Hold deg oppdatert
med siste nytt på
vår aktuelt-blogg

Siste fra aktuelt

Klar for arbeidslivet

Se hva Inko gjør i denne korte videoen

Få siste nytt først