Inko logo
Gard var imponert over alt det tekniske.

På besøk hos Kystvakten
Unge jobbsøkere (AFT-Ung) var så heldig å få besøke Kystvaktskipet «Bison» da det lå inne i Harstad for vedlikehold. «Bison» har tidligere gått i offshoredrift, men er nå tilpasset kystvaktformål. Skipets hovedoppdrag er slepeberedskap.

Steffen Magne Nilsen viste ga oss omvisning.

Slepeberedskapen skal bidra til å forebygge eller redusere faren for akutt forurensing ved slep, og gi annen assistanse til fartøy. Fartøyet driver i tillegg vanlige kystvaktoperasjoner.

Mye spennende å se på ombord.

En av skipets sjefer, Steffen Magne Nilsen, tok i mot oss. Han viste ungdommene rundt i skipet, og demonstrerte noen av de daglige arbeidsoppgavene som blir utført ombord. Mange yrkesgrupper er representert, disse er skipssjef, stuert (kokk), maskinist, elektriker og matros.
I tillegg til eget fagfelt må de ansatte ta mange kurs. Eksempler på dette er dykking, førstehjelp osv.
For oss i AFT-Ung var det spesielt interessant å høre om satsingen de har på lærlinger. Her kommer det lærlinger innen fag som maskin, stuert og matros. Dette er en fin ordning
som gir lønn under utdanning, slik at man kan unngå store studielån.
At dette er en fin arbeidsplass er det ingen tvil om. Vi fikk også se treningsrom, tv-rom og egen kantine som sørger for fantastisk mat for de som arbeider ombord. Det var en veldig interessant omvisning og vi ønsker KM Bison lykke til på kommende oppdrag.

Hopp rett ned til innholdet