Lisbeth Ringstad ber om avløsning som adm dir for Inko as

Torsdag 20.2 ble alle avdelingene på Inko informert om at Lisbeth Ringstad har inngått avtale med styret i Inko om overgang til annen stilling i bedriften. Det har siden før jul vært samtaler med styreleder og styret etter at Ringstad anmodet om å få avløsning som adm dir. Ringstad har samtidig ytret et ønske om å få fortsette å jobbe på Inko.

Det er vedtatt ny strategi for de neste 5 årene og den inneholder mange spennende og krevende utviklingsoppgaver i årene fremover. Ringstad har vurdert sin stilling og de kommende utfordringene og fant ut før jul at tiden var moden for en dialog med styret om å overlate den øverste lederjobben på Inko til ny leder.

Ringstad er opprinnelig utdannet sykepleier og har jobbet innenfor helse, som rådgiver og også drevet egen bedrift. Ringstad har de siste 17 årene vært toppleder for krevende omstillinger i Trygd/NAV, Barnevern og nå sist på Inko. Hun har utenom dette jobbet mange år av sitt yrkesaktive liv med personal- og sykefraværsoppfølging og som HMS-rådgiver i bedriftshelsetjenester, både private og offentlige. Dette er oppgaver hun fortsatt synes er spennende og givende å jobbe med.

Ringstad syntes ikke hun er ferdig med arbeidslivet selv etter over 40 års innsats. Inko er en Arbeid & Inkluderingsbedrift og Ringstad ønsker å skryte av bedriften. Hun sier: Ved å åpnet for at jeg kan få bidra til bedriften enda noen år viser Inko at bedriften «lever som de lærer». Jeg er utrolig takknemlig for at styret gir meg denne muligheten.

Styreleder Margrethe Hagerupsen hadde neppe sett for seg denne utviklingen da hun takket ja til styrelederjobben på Inko våren 2019. Samtidig har hun og styret stor forståelse for at Ringstad ønsker at nye krefter skal få ta Inko inn i fremtiden. Det har vært grundige diskusjoner om hvilke oppgaver Ringstad kan bidra med i organisasjonen og dette er langt på vei avklart. Ringstad er selv klar på at hun skal ha viktige arbeidsoppgaver, og ikke sitte «på vent i ut-boksen» før hun evt måtte velge å gå av med pensjon. Oppgaven skal selvfølgelig spisses sammen med ny administrerende direktør.

Ringstad får naturlig nok spørsmålet om hun ser for seg noen utfordringer med å «skulle tre tilbake» i bedriften og overlate lederjobben til en ny adm dir. Til det svarer hun at hun vil jobbe målbevisst for å være en god arbeidstaker som kan bistå hele bedriften, være en støtte i utviklingsarbeidet og bidra til måloppnåelsen i ny strategi som er vedtatt for Inko. Skulle det mot formodning vise seg at dette blir vanskelig, så må i så fall jeg forlate Inko og ny adm dir få ta bedriften videre. Da får jeg bare finne meg noe annet å gjøre, repliserer Ringstad med et smil.

 

Stillingsannonse

Administrerende direktør

Inko AS er en av landets mest kompetente «Arbeids- og inkluderingsbedrift». Inko utfører sitt samfunnsoppdrag på vegne av NAV og er NAV sin forlengede arm for å bistå jobbsøkere med å finne riktig vei i utdanning og/eller jobb. I tillegg er Inko en stor arbeidsgiver i Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og har til sammen 125 ansatte fordelt på flere lokasjoner. Inko er en kompetansebedrift som leverer blant de beste i Nord-Norge på måloppnåelse til NAV. Bedriften går i 2020 inn i en fase med ny strategi for de neste 5 årene. Denne jobben ønsker nåværende adm.dir. å overlate til en ny og leder, og vi søker derfor hennes etterfølger. Vår nåværende direktør har siden 2014 ledet Inko gjennom en omstillingsprosess som nå begynner å vise gode resultater. Det blir ny leders oppgave å ta dette arbeidet videre. Kontorsted for stillingen er Harstad.

Arbeidsoppgaver

 • Implementering av ny strategi
 • Kompetanseutvikling og rekruttering
 • Ekstern nettverksbygging
 • Pådriver for å utvikle tilbud for våre VTA-ansatte i henhold til kravspesifikasjonen
 • Legge til rette for lærekandidatløp
 • Legge til rette for sertifisering og kvalitetsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på min. bachelornivå innen relevante fagområder
 • Det er krav om ledererfaring og ønskelig med lederutdanning
 • Økonomisk forståelse
 • Erfaring fra næringsliv og/eller offentlig sektor og med et stort nettverk
 • Erfaring med sertifisering og kvalitetsarbeid vil være en fordel
 • Erfaring og kompetanse på anbudsskriving i offentlig sektor er ønskelig
 • Bakgrunn fra strategisk og operativt arbeid innen fagområdet er ønskelig

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som ønsker å lede, med en positiv innstilling med vilje og evne til å bygge relasjoner og kunne ta egne initiativ. Du er strategisk og analytisk, med gode samarbeidsevner både internt og mot vår oppdragsgiver NAV, ulike aktører i næringslivet, eiere, styret og andre eksterne samarbeidspartnere. Du må kunne jobbe strukturert og målrettet. Du må trives med en allsidig arbeidshverdag og være fleksibel.

Vi tilbyr

 • Spennende leder- og utviklingsutfordringer
 • Lede en kompetansebedrift med dyktige medarbeidere
 • Kontorfasiliteter i moderne og tidsriktige lokaler

Annet

Søknad og CV sendes til: soknad@inkoas.no

Attester og vitnemål legges som vedlegg til søknad. Søknadsfrist: 16. mars 2020

Kontaktperson: Styreleder Margrethe Hagerupsen, mobil 977 64 462, epost: margrethe.hagerupsen@outlook.com