Middagen på BARK smakte fortreffelig.

UiT MED INSTITUTT FOR VERNEPLEIE OG INKO MED
ANSATTE I VARIG TILRETTELAGT ARBEID SOM MEDFORSKERE

Institutt for vernepleie UiT Harstad hadde et seminar 29.januar sammen med universitetet i Lillehammer som har et lignende utviklingsprosjekt. Nå var det tid for å møtes og utveksle erfaringer. Våre medforskere fra Inko og deres fra Lillehammer fikk møtes og snakke sammen om hvordan det hadde vært å delta i dette prosjektet.

De som var medforskere fra Inko i Harstad var Hanne Therese Berg Vangen og Bent Rehn Kristensen. Begge jobber på Inko. Masterstudent Andrea Berg Johnsen var også med. Marit Rustad, Line Melbøe, Bjørn-Eirik Johnsen og Hege Gjertsen har vært med i prosjektet og deltok fra UiT.

Fra Lillehammer kom medforskere Mia Kathrine Kaltrud, Tom Remi Kongsrud og Hege Kristensen. De jobber ikke i en arbeids og inkluderingsbedrift som Inko, men tilknytta et kommunalt dagsenter. Frank Jarle Bruun kom fra Høgskolen i Innlandet og miljøterapeutene Rene Larsen og Sunniva Øyvindsdatter Bergstedt deltok også.

Prosjektene ble presentert for gruppene og det diskutert hvilke erfaringer som var gjort. Hovedtema er hva det betyr å ha et arbeide å gå til med oppgaver og karrieremuligheter som andre arbeidstakere har i arbeidslivet. Hvilke drømmer har våre ansatte i denne gruppen og hva ønsker de ut av sitt arbeidsliv. Tema som også ble diskutert var:

  • Å ha en diagnose – er det viktig? Vi er alle forskjellige.
  • Lønn er viktig og man må ha som man klarer seg. Våre ansatte på Inko har bedre lønn enn sine kolleger, og det synes de var bra.
  • Våre ansatte på Inko snakket positivt om de endringer som har skjedd i bedriften. De setter pris på nye oppgaver, de har kjøreoppdrag og kjører rundt i biler med vår nye logo som de er svært stolte av.
  • De syntes det hadde vært spennende å «være sammen med ho Marit» å få være medforsker.
  • De hadde fått nye venner slik som de som var på besøk fra Huddersfield,
    hvor de lærte litt engelsk også.
  • De fikk være med på reiser og seminar og det hadde vært interessant.

Etter møte ble alle invitert ut på middag på BARK og de fikk prate og dele erfaringer utenom prosjektet også. Det var svært hyggelig for adm dir Lisbeth Ringstad å få høre hyggelige kommentarer fra en av våre deltagere dagen etter om hva de hadde erfart under samlingen. Det hadde vært spesielt å oppdage at de hadde det så bra på Inko ut fra det de hadde fått høre fra kolleger fra Lillehammer.