Poster fra: Aktuelt

Ungdomløftet – hvordan kan vi løfte sammen?

Ungdomløftet – hvordan kan vi løfte sammen? 22. januar inviterte NAV-kontorene i Sør-Troms og Inko til seminar, hvor målsettingen var å skape økt kunnskap og felles forståelse om årsaker til frafall, og hvordan vi kan bidra til at ungdom gjennomfører videregående opplæring. Hva sier forskningen? Hvilke tiltak fungerer? Hvordan kan vi løfte sammen? Seminaret kalte […]

Årets inkluderingspris gikk til Tiangruppen – Team Tian!

Årets inkluderingspris gikk til Tiangruppen – Team Tian! Tom Helge Birkestrand og Mona Sørgård mottok prisen på vår årlige adventsfest 12. desember. Vi er heldige som får samarbeide med så gode og rause arbeidsgivere! Juryens begrunnelse: Team Tian er dyktige på å se hvert enkelt menneske og har god forståelse for at mennesker kan ha […]

Åpent brev til Inko

Jeg er kjempefornøyd med måten dere har hjulpet meg fremover i livet. Takket være min jobbkonsulent og Inko sine ansatte har jeg startet på min utdanning her i Sverige. Jeg ønsker å takke alle som var med på tiltaket AFT-UNG på Inko. Takket være dere ansatte har jeg fått meg en utdanning. Takket være det […]

– Jeg trodde ikke dette var mulig

De fleste kjenner til Tiangruppen, investerings- og forvaltningsselskapet med hovedkontor i Harstad. I tillegg til virksomheten, som er konsentrert innen eiendom og investeringer, tar selskapet sitt samfunnsansvar på dypeste alvor og har helt tydelige målsettinger om å være en bidragsyter til å gi mennesker nye muligheter. Administrerende direktør Morten Sørgård har i en årrekke hatt […]

Jubler over HMS-godkjenning

Jubler over HMS-godkjenning I forbindelse med godkjenningen skal alle som jobber i renholdsavdelingen på Inko ha HMS-kort. Kortene ble høytidelig utdelt ved avdelingen på Stangnes. HMS-kortet innebærer at den ansatte er godkjent for å kunne utføre eksterne oppdrag. Kompetanseheving har vært sentralt for å gjøre våre ansatte i stand til å gjøre en best mulig […]

Høsttur med språkklassen

Høsttur med språkklassen For å beherske et nytt språk trenger man å praktisere. Vi tok med oss norskklassen vår på tur i blåbærmarka for å lære mer om norsk matkultur. Klassen har jobbsøkere fra hele 12 nasjonaliteter, og alle jobber med å bli bedre i norsk. Norskopplæringen er i hovedsak arbeidslivsrettet, men norsk mat og […]

Suksess for Medvind

SE VIDEO FRA «MEDVIND» Arbeidsmarkedskonferansen «Medvind», i Harstad ble en stor suksess. Konferansen ble arrangert av NAV, næringslivet i Midtre-Hålogaland og offentlig sektor. Til tross for rekordlav arbeidsledighet er det mange som står utenfor arbeidslivet, og «Medvind» satte fokus på mulighetene som ligger i samarbeid med NAV for å rekruttere gode arbeidstakere til bedriftene. Jim […]

Årets viktigste frokost

4. september inviterte vi den politiske ledelsen i Harstad og Kvæfjord på frokost hos oss, for å diskutere hva vi sammen kan gjøre for å bli en mest mulig inkluderende kommune. Til en av årets viktigste frokoster ble det servert nydelig mat fra «Mat av Vahl». Hovedinnlegget var det Rune Kvarme fra arbeidsgiverforeningen for vekst- og […]