Poster fra: Aktuelt

Åpent brev til Inko

Jeg er kjempefornøyd med måten dere har hjulpet meg fremover i livet. Takket være min jobbkonsulent og Inko sine ansatte har jeg startet på min utdanning her i Sverige. Jeg ønsker å takke alle som var med på tiltaket AFT-UNG på Inko. Takket være dere ansatte har jeg fått meg en utdanning. Takket være det […]

– Jeg trodde ikke dette var mulig

De fleste kjenner til Tiangruppen, investerings- og forvaltningsselskapet med hovedkontor i Harstad. I tillegg til virksomheten, som er konsentrert innen eiendom og investeringer, tar selskapet sitt samfunnsansvar på dypeste alvor og har helt tydelige målsettinger om å være en bidragsyter til å gi mennesker nye muligheter. Administrerende direktør Morten Sørgård har i en årrekke hatt […]

Jubler over HMS-godkjenning

Jubler over HMS-godkjenning I forbindelse med godkjenningen skal alle som jobber i renholdsavdelingen på Inko ha HMS-kort. Kortene ble høytidelig utdelt ved avdelingen på Stangnes. HMS-kortet innebærer at den ansatte er godkjent for å kunne utføre eksterne oppdrag. Kompetanseheving har vært sentralt for å gjøre våre ansatte i stand til å gjøre en best mulig […]

Høsttur med språkklassen

Høsttur med språkklassen For å beherske et nytt språk trenger man å praktisere. Vi tok med oss norskklassen vår på tur i blåbærmarka for å lære mer om norsk matkultur. Klassen har jobbsøkere fra hele 12 nasjonaliteter, og alle jobber med å bli bedre i norsk. Norskopplæringen er i hovedsak arbeidslivsrettet, men norsk mat og […]

Suksess for Medvind

SE VIDEO FRA «MEDVIND» Arbeidsmarkedskonferansen «Medvind», i Harstad ble en stor suksess. Konferansen ble arrangert av NAV, næringslivet i Midtre-Hålogaland og offentlig sektor. Til tross for rekordlav arbeidsledighet er det mange som står utenfor arbeidslivet, og «Medvind» satte fokus på mulighetene som ligger i samarbeid med NAV for å rekruttere gode arbeidstakere til bedriftene. Jim […]

Årets viktigste frokost

4. september inviterte vi den politiske ledelsen i Harstad og Kvæfjord på frokost hos oss, for å diskutere hva vi sammen kan gjøre for å bli en mest mulig inkluderende kommune. Til en av årets viktigste frokoster ble det servert nydelig mat fra «Mat av Vahl». Hovedinnlegget var det Rune Kvarme fra arbeidsgiverforeningen for vekst- og […]

Kommunestyret avviklet sitt møte 29.08 hos Inko

Harstad kommunestyre har avholdt sitt siste kommunestyremøte i denne valgperioden i våre nye lokaler. Det var mange saker som skulle opp til behandling og møtet varte helt til klokken 19 på kvelden. Forut for selve kommunestyremøtet fikk representantene orientering om Inko as fra administrerende direktør Lisbeth Ringstad og økonomileder Torgeir Skjevik. Muligheter for samarbeid mellom Inko […]

Kurs i arbeidsgiverkompetanse

Nylig arrangerte vi grunnkurs og videregående kurs i arbeidsgiverkompetanse for arbeidsmarkedsbedrifter i vårt område. Totalt var det ca. 40 deltakere som kom fra Inko as, Agenda i Narvik, Vesterålsprodukter og Nordtro i Nord-Troms. Målet med kursene er at deltakerne skal oppnå konkret kompetanseheving i arbeidet med å bygge bro mellom inkluderingsfeltet og næringslivet. Man skal […]

Kurs i sikkerhetsmakulering

Vi har gjennomført et nytt grunnkurs i siktkerhetsmakulering. Her får kursdeltakerne kunnskapene som skal til for å delta arbeidet med siktkerhetsmakulering på nivå 3. Det betyr at vi er godkjent for å håndtere fortrolig/strengt fortrolig informasjon som skal gjøres totalt ulesbart. Vi er opptatt av kvalitet i alle ledd og opplæringen skal være en kvalitetssikring […]

Grunnkurs i vasking

Vi har arrangert grunnkurs 1 innen renhold for 22 ansatte på Inko. Gjennom kurset får deltakerne lære det grunnleggende om hvordan vi utfører renhold. Det var driftssjef for Iss Facility Services As, Jan-Hugo Heggen som var ansvarlig for kurset. Han gjennomførte et meget lærerikt kurs med teoretisk og praktisk opplæring. Etter at kurset var gjennomført […]