Poster fra: Aktuelt

Til informasjon!

På bakgrunn av helsemyndighetenes råd og anbefalinger, holder vi foreløpig stengt til og med 04.05. Ingen av våre deltakere eller samarbeidspartnere skal møte opp i våre lokaler i denne perioden. Din jobbkonsulent eller kontaktperson vil være tilgjengelig på telefon i hele perioden, og alle våre deltakere vil bli ivaretatt på best mulige vis. For mer […]

Kurs i ny kravspesifikasjon for VTA

Kurs i ny kravspesifikasjon for VTA Nylig arrangerte vi kurs i ny kravspesifikasjon for VTA (varig tilrettelagt arbeid), med Martin Forså og Elin Antonsen fra Lipro Kompetanse som kursholdere. Deltakerne på kurset kom fra vår egen bedrift, samt flere andre bedrifter som jobber innenfor VTA-feltet i Nord-Norge. VTA-tiltaket er et enestående tiltak for både samfunnet […]

Ungdomløftet – hvordan kan vi løfte sammen?

Ungdomløftet – hvordan kan vi løfte sammen? 22. januar inviterte NAV-kontorene i Sør-Troms og Inko til seminar, hvor målsettingen var å skape økt kunnskap og felles forståelse om årsaker til frafall, og hvordan vi kan bidra til at ungdom gjennomfører videregående opplæring. Hva sier forskningen? Hvilke tiltak fungerer? Hvordan kan vi løfte sammen? Seminaret kalte […]

Årets inkluderingspris gikk til Tiangruppen – Team Tian!

Årets inkluderingspris gikk til Tiangruppen – Team Tian! Tom Helge Birkestrand og Mona Sørgård mottok prisen på vår årlige adventsfest 12. desember. Vi er heldige som får samarbeide med så gode og rause arbeidsgivere! Juryens begrunnelse: Team Tian er dyktige på å se hvert enkelt menneske og har god forståelse for at mennesker kan ha […]

Åpent brev til Inko

Jeg er kjempefornøyd med måten dere har hjulpet meg fremover i livet. Takket være min jobbkonsulent og Inko sine ansatte har jeg startet på min utdanning her i Sverige. Jeg ønsker å takke alle som var med på tiltaket AFT-UNG på Inko. Takket være dere ansatte har jeg fått meg en utdanning. Takket være det […]

– Jeg trodde ikke dette var mulig

De fleste kjenner til Tiangruppen, investerings- og forvaltningsselskapet med hovedkontor i Harstad. I tillegg til virksomheten, som er konsentrert innen eiendom og investeringer, tar selskapet sitt samfunnsansvar på dypeste alvor og har helt tydelige målsettinger om å være en bidragsyter til å gi mennesker nye muligheter. Administrerende direktør Morten Sørgård har i en årrekke hatt […]

Jubler over HMS-godkjenning

Jubler over HMS-godkjenning I forbindelse med godkjenningen skal alle som jobber i renholdsavdelingen på Inko ha HMS-kort. Kortene ble høytidelig utdelt ved avdelingen på Stangnes. HMS-kortet innebærer at den ansatte er godkjent for å kunne utføre eksterne oppdrag. Kompetanseheving har vært sentralt for å gjøre våre ansatte i stand til å gjøre en best mulig […]