Poster fra: Aktuelt

Høsttur med språkklassen

Høsttur med språkklassen For å beherske et nytt språk trenger man å praktisere. Vi tok med oss norskklassen vår på tur i blåbærmarka for å lære mer om norsk matkultur. Klassen har jobbsøkere fra hele 12 nasjonaliteter, og alle jobber med å bli bedre i norsk. Norskopplæringen er i hovedsak arbeidslivsrettet, men norsk mat og […]

Suksess for Medvind

SE VIDEO FRA «MEDVIND» Arbeidsmarkedskonferansen «Medvind», i Harstad ble en stor suksess. Konferansen ble arrangert av NAV, næringslivet i Midtre-Hålogaland og offentlig sektor. Til tross for rekordlav arbeidsledighet er det mange som står utenfor arbeidslivet, og «Medvind» satte fokus på mulighetene som ligger i samarbeid med NAV for å rekruttere gode arbeidstakere til bedriftene. Jim […]

Årets viktigste frokost

4. september inviterte vi den politiske ledelsen i Harstad og Kvæfjord på frokost hos oss, for å diskutere hva vi sammen kan gjøre for å bli en mest mulig inkluderende kommune. Til en av årets viktigste frokoster ble det servert nydelig mat fra «Mat av Vahl». Hovedinnlegget var det Rune Kvarme fra arbeidsgiverforeningen for vekst- og […]

Kommunestyret avviklet sitt møte 29.08 hos Inko

Harstad kommunestyre har avholdt sitt siste kommunestyremøte i denne valgperioden i våre nye lokaler. Det var mange saker som skulle opp til behandling og møtet varte helt til klokken 19 på kvelden. Forut for selve kommunestyremøtet fikk representantene orientering om Inko as fra administrerende direktør Lisbeth Ringstad og økonomileder Torgeir Skjevik. Muligheter for samarbeid mellom Inko […]

Kurs i arbeidsgiverkompetanse

Nylig arrangerte vi grunnkurs og videregående kurs i arbeidsgiverkompetanse for arbeidsmarkedsbedrifter i vårt område. Totalt var det ca. 40 deltakere som kom fra Inko as, Agenda i Narvik, Vesterålsprodukter og Nordtro i Nord-Troms. Målet med kursene er at deltakerne skal oppnå konkret kompetanseheving i arbeidet med å bygge bro mellom inkluderingsfeltet og næringslivet. Man skal […]

Kurs i sikkerhetsmakulering

Vi har gjennomført et nytt grunnkurs i siktkerhetsmakulering. Her får kursdeltakerne kunnskapene som skal til for å delta arbeidet med siktkerhetsmakulering på nivå 3. Det betyr at vi er godkjent for å håndtere fortrolig/strengt fortrolig informasjon som skal gjøres totalt ulesbart. Vi er opptatt av kvalitet i alle ledd og opplæringen skal være en kvalitetssikring […]

Grunnkurs i vasking

Vi har arrangert grunnkurs 1 innen renhold for 22 ansatte på Inko. Gjennom kurset får deltakerne lære det grunnleggende om hvordan vi utfører renhold. Det var driftssjef for Iss Facility Services As, Jan-Hugo Heggen som var ansvarlig for kurset. Han gjennomførte et meget lærerikt kurs med teoretisk og praktisk opplæring. Etter at kurset var gjennomført […]

NLP Business Practitioner

Her på Inko avsluttet vi i vår det første kurset i NLP Business Practitioner. Coachende lederstil bygger på et optimistisk menneskesyn, der individet ønsker å utvikle sitt potensial og bli den beste utgaven av seg selv. Vår fag- og utviklingsleder Annette Ekman har gjennomført alle nivå og ble sertifisert som Trainer av Leading Edge i […]

Ny styreleder på besøk

Bilde av Lisbeth og Margrethe

Sist uke hadde Inko besøk av vår nye styreleder Margrethe Hagerupsen, Lenvik. Hun har takket ja til å påta seg utfordringen med å lose Inko inn i neste periode med ny strategi og en spennende satsing. Margrethe har lang lederbakgrunn som pleie- og omsorgssjef, helse- og sosialsjef, kommunalsjef og som rådmann i perioden 2004 til og med 2017. I […]

Inko på Serits Festspillseminar

Inko på Serits Festspillseminar Serit Harstad har avholdt sitt årlige Festspillseminar, som i år samlet 125 deltakere til en dag fullpakket av interessante foredrag. Hovedfokus var dataløsninger i jobbhverdagen og datasikkerhet. Vi på Inko ble forespurt om å fortelle om vårt hypermoderne jobbsenter og dataløsningene som er valgt i samarbeid med Serit Harstad. Lisbeth, Marie […]