På bakgrunn av helsemyndighetenes råd og anbefalinger, holder vi stengt fra og med i dag 13.03 og foreløpig til og med 26.03. Ingen av våre deltakere eller samarbeidspartnere skal møte opp i våre lokaler i denne perioden. Din jobbkonsulent eller kontaktperson vil være tilgjengelig på telefon i hele perioden, og alle våre deltakere vil bli ivaretatt på best mulige vis.

For mer informasjon se www.helsenorge.no.

Ta vare på hverandre.

Hilsen alle oss på Inko