Norskopplæring med praksis

Dette kurset er et inneholder arbeidsretta norskopplæring gjennom undervisning og arbeidspraksis med oppfølging fra veileder.

Kontaktperson

Torgeir Skjevik

Torgeir Skjevik
Økonomileder

95739025
Send e-post

Norskopplæring (Midt-Troms)

Arbeidsrettet norskopplæring

Kurset skal gi jobbsøkerne norskopplæring i forhold til deres yrkesønske. Gjennom 30 uker får jobbsøkerne arbeidsrettet norskopplæring gjennom undervisning og arbeidspraksis med oppfølging av en jobbkonsulent.

De som kan søkes inn på kurset er:

  • Personer med opphold i Norge etter EØS-regelverket.
  • Innvandrere fra land utenfor EØS/EU, som ikke lenger har krav på kommunal opplæring.
  • Personer som har fullført kommunal opplæring, og som har behov for ytterligere opplæring.

Modul 1: 12 uker – Undervisning 5 dager i uken.
Modul 2:  6 uker – Kurs i 2 dager og praksis i 3 dager pr. uke.
Modul 3: 12 uker – Praksis 5 dager i uken med oppfølging av veileder i bedrift.

Det er NAV som søker inn deltagere til kurset.

Ønsker du å vite mer?
Kontakt oss

Andre tiltak og kurs

Skreddersydde kurs

På bestilling kan Inko ta på seg å arrangere skreddersydde kurs på forespørsel fra NAV eller kommunen.

Les mer om Skreddersydde kurs

Norskopplæring med praksis (Midt Troms)

Arbeidsrettet norskopplæring gjennom undervisning og arbeidspraksis med oppfølging fra veileder.

Les mer om Norskopplæring med praksis (Finnsnes)

Arbeidsforberedene
trening (AFT)

AFT skal bidra til å prøve ut jobbsøkers arbeidsevne og til å styrke mulighetene for å få ordinært arbeid eller utdanning.

Les mer om AFT

Varig tilrettelagt
arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et arbeidsrettet tiltak for personer som har en uføretrygd og vil være i jobb.

Les mer om VTA

VTA i kombinasjon
med praksis

Ekstern praksisplass for personer med behov for varig tilrettelagt arbeid (VTA) kan kombineres med jobb hos Inko.

Les mer om VTA i kombinasjon med praksis

Oppfølging (Finnsnes)

Oppfølging er et tiltak for deg som har behov for en mer omfattende oppfølging enn den som NAV kan tilby.

Les mer om Oppfølging (Finnsnes)

Aktuelt

Hold deg oppdatert
med siste nytt på
vår aktuelt-blogg

Siste fra aktuelt

Klar for arbeidslivet

Se hva Inko gjør i denne korte videoen

Få siste nytt først