Inko logo
Tom Helge Birkestrand takket for prisen.

Årets inkluderingspris gikk til Tiangruppen – Team Tian!
Tom Helge Birkestrand og Mona Sørgård mottok prisen på vår årlige adventsfest 12. desember. Vi er heldige som får samarbeide med så gode og rause arbeidsgivere!

Juryens begrunnelse:
Team Tian er dyktige på å se hvert enkelt menneske og har god forståelse for at mennesker kan ha en vanskelig og sårbar situasjon. De stiller samtidig klare forventninger, gir muligheter og jobber målrettet sammen med våre jobbsøkere. Jobbsøkere får prøve seg i forskjellige oppgaver, før de i samarbeid finner riktig sted i bedriften for den enkelte.

Det er ikke bare flotte ord om samfunnsansvar og inkludering, dette er ekte engasjement i enkeltindividet; de lytter, de er nysgjerrige, de viser nærhet og omsorg, og gir vennlige og bestemte push. Resultatet er gode prosesser for jobbsøkeren, for å oppleve mestring og vekst i takt med å bli tatt på alvor i et kollegium. Denne omsorgen og arbeidet side om side med jobbkonsulenten og jobbsøkeren er av en egen klasse. Team Tian prioriterer tid til god og tett oppfølging og gir klare og tydelige tilbakemeldinger.

Team Tian har tatt imot flere jobbsøkere i praksis, og to av dem har fått fast jobb i selskapet. Dette er en samarbeidspartner som løfter, heier og applauderer, men som viktigst av alt ser hele mennesket!

Hopp rett ned til innholdet