Inko logo

På Inko er vi så heldig at vi har en kompetanse og interesse for mennesker med autismespekterdiagnoser. Vi møter mennesker med Autisme i flere av våre tiltak, med hovedvekt på AFT og VTA. En av våre medarbeidere Kine Søreng Mørken har jobbet innenfor dette emnet og med mennesker med autisme i flere år. De siste årene

har det blitt mer fokus på denne gruppen med mennesker, og man har hatt et større fokus på hva som skjer etter end barnetid med de som har autismespekterforstyrrelser. For mange er overgangen fra skole til arbeidslivet vanskelig.

Autismespekterdiagnoser har stor variasjon i hvordan det påvirker funksjonsevnen til den enkelte, men hovedsymptomene på autisme er problemer med sosial forståelse og samspill, kommunikasjonsvansker og begrenset/ repeterende adferd. For noen kommer autisme som en tilleggsutfordring til andre nevroutviklingsforstyrrelser, og det kan også medføre psykiske og fysiske tilleggsvansker for den som er rammet.

Som en del av vårt arbeid med denne gruppen søker vi hele tiden mer kompetanse og kunnskap fra fagmiljøer nært og fjernt. Denne uken var vi så heldige å få besøk av forsker Eric Benninghoff fra UIT i Tromsø som forsker på overgangen for mennesker med utviklingsvansker når de gjennomgår overgangen fra barn til voksen. Studiene er finansiert ved hjelp av et fullbright stipend, og Eric har knyttet kontakter på tvers av Norge for å få større innsikt i hvordan det jobbes med mennesker med autismespekterdiagnoser i et velferdsland som Norge. Vi er beæret over å få besøk, og kunne utveksle informasjon og erfaringer mer Eric.

 

Han ønsker og viser bl.a. på at alle faginstansene rundt personer med autismespekterdiagnoser bør koordineres, spesielt med tanke på store livsoverganger som fra skole til arbeidsliv. Han peker også på behovet for nasjonale retningslinjer som gjør at alle skal få lik tilgang til hjelp og støtte, uavhengig av hvor de bor i landet.

Det som også er interessant er Erics tanker rundt det å få til en bedre inkludering av personer med autismespekterdiagnose i arbeidslivet. Å være i jobb betyr mye mer enn bare sysselsetting, det gir identitet, stolthet og verdighet. Her sammenfaller hans forskningsprosjekt og vårt arbeidsområde! Vi ønsker større samarbeid mellom helsetjenestene, skolene, kommunene, NAV og arbeidslivet for å kunne utnytte den ressursen disse menneskene er. Det vil si at arbeidsplassene må se muligheter for å rekruttere og tilpasse arbeidsoppgaver for å inkludere flere. For å få til dette er det viktig å fremme suksesshistorier og faktorer i rekrutteringsarbeidet.

I AFT er vi i startfasen med vårt eget autismeprosjekt, for jobbsøkerne vil dette bety:

 

I tillegg ønsker vi å få til større faglig samarbeid på systemnivå, hvor vi ønsker å få til en felles fagdag for aktuelle samarbeidspartnere. I tillegg vil vi vurdere muligheten for å etablere et forum med fokus å bli kjent med ulike instanser roller og muligheter

Hopp rett ned til innholdet