Inko logo

Logo for Inko og Kopano med hjerter

Inko har spennende nyheter for våre ansatte, jobbsøkere, VTA ansatte og samarbeidspartnere. Vi har inngått en avtale for å bli strategisk partner hos Kopano.

 

Hva betyr dette?

Kopano er en landsdekkende kjede av Norges ledende arbeids- og inkluderingsbedrifter. Kopano jobber for at alle skal kunne lykkes i arbeidslivet, og er for folk flest.

Konseptet Kopano utvikler og drifter digitale løsninger som er spesielt tilpasset bransjen vi jobber i, og jobber tett med partnerbedriftene for å lage en løsning skreddersydd til deres behov. I tillegg skal Kopano bidra med anbudskompetanse for å støtte partnere og etablere felles kvalitetssystemer som sikrer høy kvalitet.

Når nettopp Inko velger å knytte seg til Kopano handler det om at vi har en tro på at sammen blir vi bedre. Som en relativt liten og lokalt forankret bedrift i Nord-Norge syns vi det er viktig å bygge kompetanse og knytte nettverk sammen med andre lignende bedrifter på tvers av landet. Sammen får vi mer slagkraft, og vi kan levere høyere kvalitet på tjenestene vi tilbyr.

Dame som håndhilser

Når vil overgangen skje/ merkes?

Vi på Inko har valgt å ta tiden til hjelp, og foreta en gradvis overgang til Kopano og deres systemer. Det vil si at vi tenker at overgangen skal være fullbyrdet innen januar 2024, men at jobbsøkere og ansatte vil kunne bli kjent og vant med endringene litt etter litt frem til denne tiden.

Vi er allerede begynt samarbeidet med Kopano på møte og strategi-nivå, og vil fortsette med dette frem til endelig overgang. Vi gleder oss masse til å lære av og bli inspirert av alle våre nye partnere!

Hopp rett ned til innholdet