Vårt samfunnsoppdrag

Inko sin formålsparagraf

«Selskapets formål er å sørge for at våre deltakere får prekvalifisering og nødvendig og etterspurt kompetanseheving som fører til jobb. Målet skal være ordinær jobb, eller tilrettelagt arbeid. Dette skal vi gjøre gjennom veiledning, oppfølging og arbeidstrening»

Inko AS er et aksjeselskap der de største eierne er Harstad kommune, Troms fylkeskommune og Harstad Sparebank. Inko er ikke skattepliktig, og eierne kan ikke ta ut utbytte fra bedriften. Det er NAV som søker inn kandidater til Inko, og som dermed finansierer vår drift. Et eventuelt overskudd skal brukes etter avtale med NAV.
Inko har avklart at et eventuelt overskudd skal gå til kompetanseheving, vedlikehold av utstyr og lokaler til våre jobbsøkere og ansatte.

Inko har et styre som består av fem medlemmer, hvorav fire medlemmer er valgt av eierne og en medlem fra de ansatte.
Inko har egen valgkomité som jobber med rekruttering til styret.

Samfunnsoppdraget vårt

Inko AS er en bedrift som benevnes som «skjermet sektor» innenfor arbeidsinkludering og velferdstiltak. Vi jobber på oppdrag fra NAV, og skal være NAV sin forlengede arm på spesielle tiltak (AFT og VTA). Det er kun vår type virksomhet som kan utføre disse tjenestene.

Inko kan også søke på anbudsutsatte tjenester, så lenge de ligger innenfor hovedoppdraget til bedriften. Eksempler på dette er «Avklaring», «Oppfølging» og ulike AMO-kurs.

 

Inko skal utføre sitt samfunnsoppdrag i nært samarbeid med bedrifter og næringsliv i regionen. Vi skal på oppdrag fra NAV hjelpe og bistå jobbsøkere til jobb eller utdanning. Det gir mulighet til å forsørge seg selv og delta i samfunnet på en likeverdig måte som andre arbeidstakere.

Alle våre arbeidstilbud innenfor Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeidsforberedende trening (AFT) har som hovedformål å skape hensiktsmessig arbeidstrening og jobb. For å kunne ha et slikt tilbud er Inko forhåndsgodkjent av NAV for oppdraget.

Inko sertifiseres av den europeiske sertifiseringsordningen for velferdstjenester, EQUASS, for 2 år av gangen – sist i 2018.

Vi er leverandør av varer og tjenester i et lokalt marked, og har ikke anledning til å opptre konkurransevridende. Våre varer og tjenester må derfor selges til markedspris.

Våre avdelinger

Jobbsenter
Kontaktperson:

Lisa Elshaug Hansen
Avdelingsleder AFT
Mobil: 926 01 591
E-post: lisa.hansen@inkoas.no

Besøksadresse:

Storgata 19
9405 Harstad
post@inkoas.no
Telefon: 770 43 300

Stangnes
Kontaktperson:

Astrid J. Olsen
Avdelingsleder
Mobil: 952 11 849
E-post: astrid.olsen@inkoas.no

Besøksadresse:

Stangnesveien 51
9409 Harstad
post@inkoas.no
Telefon: 770 43 300

Borkenes
Kontaktperson:

Helge Vasseng
Avdelingsleder
Mobil: 930 07 033
E-post: helge.vasseng@inkoas.no

Besøksadresse:

Trastad
9475 Borkenes
post@inkoas.no
Telefon: 770 43 400

Midt Troms
Kontaktperson:

Anna Nyberg
Avdelingsleder
Mobil: 906 06 660
E-post: anna.nyberg@inkoas.no

Adresse:

Storgata 46
9300 Finnsnes
post@inkoas.no
Telefon: 778 47 320

Aktuelt

Hold deg oppdatert
med siste nytt på
vår aktuelt-blogg

Siste fra aktuelt

Klar for arbeidslivet

Se hva Inko gjør i denne korte videoen

Få siste nytt først