Vårt samfunnsoppdrag

Inko sin formålsparagraf

«Selskapets formål er å sørge for at våre deltakere får prekvalifisering og nødvendig og etterspurt kompetanseheving som fører til jobb. Målet skal være ordinær jobb, eller tilrettelagt arbeid. Dette skal vi gjøre gjennom veiledning, oppfølging og arbeidstrening»

Inko AS er et aksjeselskap der de største eierne er Harstad kommune, Troms fylkeskommune og Harstad Sparebank. Inko er ikke skattepliktig, og eierne kan ikke ta ut utbytte fra bedriften. Det er NAV som søker inn kandidater til Inko, og som dermed finansierer vår drift. Et eventuelt overskudd skal brukes etter avtale med NAV. Inko har avklart at et eventuelt overskudd skal gå til kompetanseheving, vedlikehold av utstyr og lokaler til våre jobbsøkere og ansatte.

Inko har et styre som består av fem medlemmer, hvorav fire medlemmer er valgt av eierne og en medlem fra de ansatte. Inko har egen valgkomité som jobber med rekruttering til styret.

Inko har over flere år tilpasset sin virksomhet i tråd med utviklingen til NAV og arbeidsmarkedet. I 2019 åpnet vi helt nytt jobbsenter i sentrum av Harstad (storgata 19). Her er vårt hovedkontor, med den største fagavdelingen som består av 15 jobbkonsulenter. Administrasjonen er lokalisert i 2. etasje i jobbsenteret. I 2022 planlegger vi å åpne nytt bygg i storgata 41. Her skal VTA Harstad holde til.

Samfunnsoppdraget vårt

Inko AS er en bedrift som benevnes som «skjermet sektor» innenfor arbeidsinkludering og velferdstiltak. Vi jobber på oppdrag fra NAV, og skal være NAV sin forlengede arm på spesielle tiltak (AFT og VTA). Det er kun vår type virksomhet som kan utføre slike tjenester.

Inko Karrierehuset kan også søke på anbudsutsatte tjenester, så lenge de ligger innenfor hovedoppdraget til bedriften. Les mer om karrierehuset her.

 

Inko skal utføre sitt samfunnsoppdrag i nært samarbeid med bedrifter og næringsliv i regionen. Vi skal på oppdrag fra NAV hjelpe og bistå jobbsøkere til jobb eller utdanning. Det gir mulighet til å forsørge seg selv og delta i samfunnet på en likeverdig måte som andre arbeidstakere.

Alle våre arbeidstilbud innenfor Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeidsforberedende trening (AFT) har som hovedformål å skape hensiktsmessig arbeidstrening og jobb. For å kunne ha et slikt tilbud er Inko forhåndsgodkjent av NAV for oppdraget.

Inko sertifiseres av den europeiske sertifiseringsordningen for velferdstjenester, EQUASS, for 3 år av gangen – sist i 2021.

Vi er leverandør av varer og tjenester i et lokalt marked, og har ikke anledning til å opptre konkurransevridende. Våre varer og tjenester må derfor selges til markedspris.

Aktuelt

Hold deg oppdatert
med siste nytt på
vår aktuelt-blogg

Siste fra aktuelt

Klar for arbeidslivet

Se hva Inko gjør i denne korte videoen

Få siste nytt først