Inko logo

Nylig arrangerte vi grunnkurs og videregående kurs i arbeidsgiverkompetanse for arbeidsmarkedsbedrifter i vårt område. Totalt var det ca. 40 deltakere som kom fra Inko as, Agenda i Narvik, Vesterålsprodukter og Nordtro i Nord-Troms. Målet med kursene er at deltakerne skal oppnå konkret kompetanseheving i arbeidet med å bygge bro mellom inkluderingsfeltet og næringslivet. Man skal også oppleve økt trygghet i møte med arbeidsgivere og økt effekt av arbeidsgiveroppfølgingen.
Kursansvarlig var spesialrådgiver for arbeidsgiverkompetanse i NHO Arbeid og Inkludering Ingeborg Malterud.

Hopp rett ned til innholdet