Inko logo

Vi har gjennomført et nytt grunnkurs i siktkerhetsmakulering. Her får kursdeltakerne kunnskapene som skal til for å delta arbeidet med siktkerhetsmakulering på nivå 3. Det betyr at vi er godkjent for å håndtere fortrolig/strengt fortrolig informasjon som skal gjøres totalt ulesbart. Vi er opptatt av kvalitet i alle ledd og opplæringen skal være en kvalitetssikring for at bedriften formidler og gjennomgår viktige prosedyrer iht. siktkerhetskravene.
Dette gjelder både mottak av papir for makulering, registrering og oppbevaring. Og sist, men ikke minst fordi vi er opptatt av at vi er til å stole på i forbindelse med gjennomføring av oppdrag.

På bildet ser vi instruktør Arvid Nøkleby Nilsen, Jens Rørnes Lunde, Ronny Wessel, Knut Igeland og Ovidia Tobiassen.

Vi gratulerer med vel gjennomført kurs.

Hopp rett ned til innholdet