Inko logo

100 % i jobb etter Inko-kurset “Salg og service”
For kort tid siden avsluttet 11 kursdeltakere etter 10 uker på AMO salg, service og kundebehandling kurset. Kurset har hatt 4 uker + 3 dager teori og 5 uker + 2 dager i arbeidspraksis.
Deltakerne ordnet seg arbeidspraksis selv (etter veiledning og kvalitetssikring av Inko), og var utplassert i forskjellige salgs og servicebedrifter i Harstadområdet.
Alle 11 er etter kurset i aktivitet. 10 av 11 går rett over i ordinær jobb etter kurset.
Den siste er lovet jobb i august på sin praksisplass. Godt over måloppnåelse på 75% – 100% i arbeid/aktivitet!
En fantastisk engasjert og lærevillig gjeng som var meget fornøyd.

Hopp rett ned til innholdet