Inko logo

Ny administrerende direktør på Inko

Inko AS har på styremøte 27.04.20 tilsatt ny administrerende direktør. Annette Ekman har fått tilbud om stillingen og har i dag 28.04.20 takket ja.
Styret har hatt en prosess med intervju av aktuelle kandidater siden i mars. Det har vært 3 kandidater med helt til slutt, og etter en grundig prosess fikk Ekman tilbud om stillingen.

Ekman har solid kompetanse som utdannet pedagog og økonom, i tillegg til en master i ledelse. De siste fire årene har hun vært ansatt som fag- og utviklingsleder på Inko. Hun har fra tidligere bred erfaring fra både offentlig og privat sektor. Siden hun ble ansatt på Inko har hun vært en del av strategisk ledergruppe og vært viktig i bedriftens utviklingsarbeid.
Siden dette blir en intern overgang, vil Ekman kunne tiltre etter ønske fra styret og avgående adm.dir. Lisbeth Ringstad, og planen er å tiltre stillingen fra 1. juli.

Styret sier seg svært godt fornøyd med at Annette Ekman takker ja til stillingen og de ser frem til det videre samarbeidet med ny leder på Inko. Styret vedtok ny strategi i januar frem til 2025 og det er krevende prosesser bedriften skal stå i framover. Ekman har vært aktiv i dette arbeidet og styret er derfor trygg på at den videre utvikling på Inko er i de beste hender.

Harstad 27.4.20
Margrethe Hagerupsen
Styreleder Inko AS

Hopp rett ned til innholdet