Inko logo

Praksis eller ansette hos oss?

Rekruttering

Ved å rekruttere arbeidskraft fra Inko får din bedrift tilgang på motiverte og flinke folk. Du tar i tillegg et samfunnsansvar ved å velge bærekraftig og lokal arbeidskraft og bidrar til arbeidsinkludering.

Rekruttering fra Inko kan skje på flere måter, og involverer arbeidstakere fra forskjellige typer tiltak. Det er viktig for Inko å være åpen og tydelig med arbeidsgiver om prosessen. Ofte vil en eventuell rekruttering starte med en arbeidspraksis.

Hvis du vil vite mer om hvordan du kan rekruttere fra Inko, ta kontakt med markedsansvarlig.

Ringer i vannet (RIV)

En god måte å tenke inkludering på.

Ringer i vannet er en arbeidsgivermetodikk som er skreddersydd for næringslivet av Arbeid- og inkluderingsbedriftene i samarbeid med NHO Service. For å si det enkelt: Mens man før lette etter jobber som passet til personen, søker man nå etter personer som passer til jobben. Metoden har vist seg å være en god måte å jobbe med inkludering på.

Over 2000 rekrutteringsavtaler er inngått og nærmere 60 konsern blant NHOs største medlemsbedrifter er med. Ringer i Vannet er NHO-fellesskapets hovedsatsing på IA-avtalens delmål 2: «Hindre frafall og øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne.»

I Harstad og i Midt-Troms har vi nå 18 bedrifter som har valgt å inngå samarbeid om rekruttering gjennom RIV-avtalen. Det ansettes stadig flere gjennom ordningen. Dette er kostnadsfritt for bedriften.

Ønsker du å vite mer om ordningen, kommer vi gjerne til din bedrift for et møte og ser på muligheter.

Kontakt oss angående praksis


Margrethe Antonsen

Avdelingsleder
Hopp rett ned til innholdet