Inko logo

Praktisk utdanningsløp i renholdsoperatøryrket!

En av våre ansatte i tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) gjennomfører nå et praktisk utdanningsløp innen renholdsoperatøryrket. Det er vår VTA-ansatt Ida Kristine Eriksen som er meldt opp til dette utdanningsløpet.  På Inko blir hun fulgt opp av veileder Betine Grønvold Olsen, og hun har renholdspraksis på jobbsenteret og i Samasjøen. Idas mål er å motta et kompetansebevis i yrket.

Ordningen innebærer at lærlingen har en egen plan der målene er hentet ut fra ordinær læreplan i faget. Utdanningsløpet avsluttes med en eksamen ut ifra de læreplanmålene lærlingen har hatt. Det vil si at lærlingen ikke får spørsmål eller oppgaver som han eller hun ikke har på egen plan. Ved bestått eksamen mottas kompetansebevis.

Inko bruker YVIA som yrkesfaglig opplæringskontor. Gjennom YVIA får lærlingen tildelt en rådgiver som har ansvaret for læreplanen og påser at denne blir evaluert. Gjennom utdanningsløpet har vi også et godt samarbeid med Harstad Kommune, da lærlingens faglige veileder jobber her. Den faglige veilederen har fagbrev innen renhold, og følger lærlingen opp i alt det faglige arbeidet.

Utdanningsløpet vil gi henne formell kompetanse innen faget, og Ida synes det er stas og veldig artig å kunne få muligheten til å utvikle seg selv, samt kunne motta kompetansebevis for bestått yrkesfag!

 

Hopp rett ned til innholdet