Inko logo

Vernepleierstudenter på Inko

Inko har et veldig godt samarbeid med vernepleierlinjen på UIT campus Harstad. Studiet er treårig og studentene har en praksisperiode hvert år. Vernepleieutdanningen er en kunnskapsbasert og praksisrettet helse- og sosialfaglig profesjonsutdanning som kvalifiserer for utøvelse av helse-, omsorgs- og velferdstjenester i et livsløpsperspektiv.

Rikke i gang med å veilede en VTA-ansatt på Samasjøen

Utdanningen gir kompetanse til å samarbeide med personer som har behov for tjenester, pårørende, andre tjenesteytende og aktører for å fremme deltakelse, inkludering, demokrati og likeverd.

På Inko jobber vi med to tiltak som er passende praksisplasser for vernepleierstudentene. VTA, Varig Tilrettelagt Arbeid, er for mennesker som har en uføretrygd i bunnen, men fortsatt ønsker å jobbe i et tilrettelagt arbeidsmiljø. På Inko har vi VTA-ansatte som jobber på våre interne avdelinger, og noen av disse kombinerer dette også med arbeidsutplassering i ordinær virksomhet.

I tillegg til VTA har vi også det som kalles AFT, ArbeidsForberedende Trening. De som søkes inn i tiltaket AFT har av en eller annen grunn falt utenfor arbeidslivet, og jobber sammen med Inko for å finne seg en ny arbeidsplass.

I år har vi vært så heldig å ha praksiskandidater ved tre av våre avdelinger i Harstad. Aina og Rikke er ved Inko avdeling Harstad. De jobber som arbeidsledere på VTA i kantina og på vaskeriet. Benedikte og Mostafa er i praksis på Inko avdeling Borkenes som arbeidsledere på VTA på keramikken og på vedavdelingen. Maria er i praksis på Inko Kurssenteret og jobber med jobbsøkere på AFT.

Maria sitter på jobbsenteret og får prøvd seg som jobbkonsulent
Aina veileder VTA-ansatte på Kantinen i Samasjøen

Vi har snakket med studentene som er hos oss, og de sier at en av de tingene de liker best med Inko er hvordan de er blitt tatt i mot av ordinært ansatte og VTA-ansatte. Vi har et godt arbeidsmiljø. Det er spennende å jobbe med en annen gruppe mennesker, og på en annen måte enn hva man kanskje gjør i andre praksiser. For eksempel er det annerledes å være på Inko siden fokuset er på jobb og arbeidsliv. Studentene sier at det viktigste de tar med seg fra studiet er å ha god kommunikasjon i relasjoner.

Benedikte er i praksis på Borkenes

Vi på Inko er svært takknemlig for det gode samarbeidet med vernepleiestudiet, og setter enormt stor pris på å ha så mange flotte studenter i praksis hos oss! Vi mener at det å ha folk i praksis både kan føre til at vi kan formidle viktig lærdom om å jobbe hos oss, men vi får også lære mye av de som er i praksis hos oss!

 

 

Hopp rett ned til innholdet