Et arbeidsrettet tiltak

NAV søker jobbsøkere inn til Inko i dette tiltaket for å prøve ut jobbsøkers arbeidsevne og styrke mulighetene for å få ordinært arbeid eller utdanning.

Kontaktperson

Margrethe Antonsen
Avd. leder

45273757
Send e-post

Arbeidsforberedene trening (AFT)

Et tiltak med jobbfokus

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et individuelt tilpasset tiltak for å prøve ut jobbsøkers arbeidsevne. Tiltaket skal styrke mulighetene for å få ordinært arbeid eller utdanning.

Dette gjøres gjennom individuell kartlegging, karriereveiledning og arbeidsrettet opplæring/kompetanseheving. Arbeidsutprøvingen kan foregå både i ordinært arbeidsliv og/eller i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø.

Målgruppen for tiltaket kan være personer med nedsatt arbeidsevne og som kan ha sammensatte bistandsbehov. Tiltaket er for personer som har særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og behov for tett oppfølging og tilrettelegging.

AFT-Ung

AFT-Ung er en særskilt gruppe vi har etablert i samarbeid med NAV.
Her får får du din egen personlige jobbkonsulent og sammen arbeider dere målrettet med aktiviteter som får deg i gang.

AFT ung er for deg mellom 18 og 30 år, og er et opplæringstilbud med aktiviteter 5 dager i uka. Vi jobber med sentrale temaer som gir deg verktøyene du trenger for å bli en motivert student eller god kollega.

For at du skal bygge kompetanse, og bli klar for studier eller jobb, får du mulighet til å prøve deg i arbeidslivet. Vi har et tett samarbeid med næringslivet der du kan få arbeidserfaring. Her vil du også få mulighet for nettverksbygging, samt få attester og referanser.
Målet er å øke både kunnskap og selvtillit slik at du har en klar plan på hva du vil gjøre framover.

Les historien til en av deltakerne:
https://inkoas.no/aktuelt/apent-brev-til-inko/

AFT-Flerspråklig

AFT flerspråklig er et individuelt tilpasset tilbud for flerspråklige jobbsøkere som trenger bistand for å komme ut i jobb/studier. Vi tilbyr aktiviteter inntil fem dager  i uken. Individuell tilpasset språkopplæring relatert til målet om jobb inngår som en viktig del av tiltaket. Vi har jobbkonsulenter med pedagogisk kompetanse, og erfaring fra brukergruppen som jobber spesielt rettet mot disse jobbsøkerne.

 

På Inko tilbyr vi følgende:

  • Kartlegging av språknivå
  • Karriereveiledning
  • Kartlegging av yrkes-/studieinteresser
  • Norskopplæring/arbeidslivskunnskap ut fra jobbsøkers språknivå og yrkesinteresse
  • Praksisetablering og -støtte med fokus på ordinært arbeid
  • Tett oppfølging igjennom hele prosessen
Bilde av mann som instruerer dame

Tiltaket har en varighet på inntil ett år, med mulighet for ytterligere to år. Det siste året er forbeholdt deltakere som gjennomfører opplæring med sikte på formell kompetanse.

Ønsker du å vite mer?
Kontakt oss

Andre tiltak og kurs

Arbeidsforberedende
trening (AFT)

AFT skal bidra til å prøve ut jobbsøkers arbeidsevne samt styrke mulighetene for å få ordinært arbeid
eller utdanning.

Les mer om AFT

Varig tilrettelagt
arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et arbeidsrettet tiltak
for personer som har
en uføretrygd og vil
være i jobb.

Les mer om VTA

VTA i kombinasjon
med praksis

Ekstern praksisplass for personer med behov for varig tilrettelagt arbeid (VTA) kan kombineres med
jobb hos Inko.

Les mer om VTA i kombinasjon med praksis

Oppfølging
(Midt-Troms)

Oppfølging er et tiltak
for deg som har behov
for en mer omfattende oppfølging enn
den som NAV kan tilby.

Les mer om Oppfølging

Skreddersydde
kurs

Ved behov kan Inko
ta på seg å arrangere skreddersydde kurs på forespørsel fra NAV eller kommunen.

Les mer om Skreddersydde kurs

Norskopplæring med praksis (Finnsnes)

Arbeidsrettet norskopplæring gjennom undervisning
og arbeidspraksis
med oppfølging
fra veileder.

Les mer om Norskopplæring med praksis (Finnsnes)

Aktuelt

Hold deg oppdatert
med siste nytt på
vår aktuelt-blogg

Siste fra aktuelt

Klar for arbeidslivet

Se hva Inko gjør i denne korte videoen

Få siste nytt først