Avklaringstiltak

Avklaring er et tiltak for jobbsøkere som trenger mer omfattende hjelp til å få avklart bistand enn den som NAV kan tilby.

Kontaktperson

Anna Nyberg
Avd. leder

90606660
Send e-post

Avklaring (Midt-Troms)

Avklaring er et tiltak for jobbsøkere som trenger mer omfattende hjelp til å få avklart bistand enn den som NAV kan tilby. De som søkes inn vil ha ulike behov for hjelp og støtte. Målet med tiltaket er å få hjelp til komme i eller beholde arbeid.

Bilde av dame som prater med mann

Avklaring skal bidra til økt innsikt i jobbmuligheter på arbeidsmarkedet. Her vil det også jobbes med å få større innsikt i egne ressurser og ferdigheter i jobbsammenheng.

Varighet: 4 uker som kan forlenges med 4 uker, og evt 4 uker til – totalt 12 uker.

Ønsker du å vite mer?
Kontakt oss

Andre tiltak og kurs

Arbeidsforberedende
trening (AFT)

AFT skal bidra til å prøve ut jobbsøkers arbeidsevne samt styrke mulighetene for å få ordinært arbeid
eller utdanning.

Les mer om AFT

Varig tilrettelagt
arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et arbeidsrettet tiltak
for personer som har
en uføretrygd og vil
være i jobb.

Les mer om VTA

VTA i kombinasjon
med praksis

Ekstern praksisplass for personer med behov for varig tilrettelagt arbeid (VTA) kan kombineres med
jobb hos Inko.

Les mer om VTA i kombinasjon med praksis

Oppfølging
(Midt-Troms)

Oppfølging er et tiltak
for deg som har behov
for en mer omfattende oppfølging enn
den som NAV kan tilby.

Les mer om Oppfølging

Skreddersydde
kurs

Ved behov kan Inko
ta på seg å arrangere skreddersydde kurs på forespørsel fra NAV eller kommunen.

Les mer om Skreddersydde kurs

Norskopplæring med praksis (Finnsnes)

Arbeidsrettet norskopplæring gjennom undervisning
og arbeidspraksis
med oppfølging
fra veileder.

Les mer om Norskopplæring med praksis (Finnsnes)

Aktuelt

Hold deg oppdatert
med siste nytt på
vår aktuelt-blogg

Siste fra aktuelt

Klar for arbeidslivet

Se hva Inko gjør i denne korte videoen

Få siste nytt først