Rehabilitering for jobb

NAV kan søke inn personer med nedsatt arbeidsevne til dette tiltaket.  Det er et individuelt tilpasset tiltak hvor målet er å styrke arbeidsevnen for å beholde jobb.

Kontaktperson

Arbeidsrettet rehabilitering (ARR)

Et tiltak for å styrke arbeidsevnen

Dette tiltaket kan tilbys personer som er sykemeldt og/ eller har fått arbeidsevnen nedsatt pga sykdom slik at de hindres i å beholde jobben sin. Det er et individuelt tilpasset tiltak som det er viktig å komme tidlig i gang med. Målet er å styrke arbeidsevnen slik at man ikke faller ut av jobb. I dette tiltaket er tidlig innsats av stor betydning. Innsøking på ARR er ofte et samarbeid mellom den som har fått nedsatt arbeidsevne, NAV og arbeidsgiver.

Først gjennomføres en helhetlig kartlegging av den nåværende situasjonen. Det handler om funksjons- og arbeidsevne, helsemessige utfordringer, samt andre forhold som har betydning for å beholde eller komme seg videre i arbeid.

På bakgrunn av kartleggingen iverksettes tiltak som skal bidra til å øke arbeidsevnen gjennom mestring av de utfordringer som hindrer den enkelte i å delta i arbeidslivet. Hvis den som søkes inn er uten arbeidsgiver tilbyr vi også karriereveiledning, jobbsøk, jobbmatch og formidling.

Dame på tur

Tiltaket har en varighet på fire uker, med mulighet for forlengelse med fire uker inntil 2 ganger – totalt 12 uker. Timeantall vil bli vurdert ut fra individuelle behov, og innenfor en ramme på 20 timer i uken.

Ønsker du å vite mer?
Kontakt oss

Andre tiltak og kurs

Arbeidsforberedende
trening (AFT)

AFT skal bidra til å prøve ut jobbsøkers arbeidsevne samt styrke mulighetene for å få ordinært arbeid
eller utdanning.

Les mer om AFT

Arbeidsrettet
rehabilitering (ARR)

Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) er et individuelt
tilpasset tiltak hvor målet er å styrke den enkeltes arbeidsevne.

Les mer om ARR

Varig tilrettelagt
arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et arbeidsrettet tiltak
for personer som har
en uføretrygd og vil
være i jobb.

Les mer om VTA

VTA i kombinasjon
med praksis

Ekstern praksisplass for personer med behov for varig tilrettelagt arbeid (VTA) kan kombineres med
jobb hos Inko.

Les mer om VTA i kombinasjon med praksis

Avklaring
(Midt-Troms)

Avklaring er et tiltak for
deg som trenger mer omfattende hjelp til å få avklart bistand enn den som NAV kan tilby.

Les mer om Avklaring

Oppfølging
(Midt-Troms)

Oppfølging er et tiltak
for deg som har behov
for en mer omfattende oppfølging enn
den som NAV kan tilby.

Les mer om Oppfølging

Skreddersydde
kurs

Ved behov kan Inko
ta på seg å arrangere skreddersydde kurs på forespørsel fra NAV eller kommunen.

Les mer om Skreddersydde kurs

Norskopplæring med praksis (Finnsnes)

Arbeidsrettet norskopplæring gjennom undervisning
og arbeidspraksis
med oppfølging
fra veileder.

Les mer om Norskopplæring med praksis (Finnsnes)

Salg, service og kundebehandling

Grunnleggende innføring i salg, service, kundebehandling, markedsføring og kunderettet kommunikasjon.

Les mer om Salg, service og kundebehandling

Aktuelt

Hold deg oppdatert
med siste nytt på
vår aktuelt-blogg

Siste fra aktuelt

Klar for arbeidslivet

Se hva Inko gjør i denne korte videoen

Få siste nytt først