Oppfølging

Oppfølging er et tiltak for jobbsøkere som har behov for en mer omfattende oppfølging enn den som NAV kan tilby.

Kontaktperson

Torgeir Skjevik

Torgeir Skjevik
Økonomileder

95739025
Send e-post

Oppfølging (Ytre Midt-Troms)

Oppfølging er et tiltak for jobbsøkere i Midt-Troms som har behov for en mer omfattende oppfølging enn den som NAV kan tilby. Ulike problemstillinger vil gi individuell tilpasning. Dette kan omfatte både moderate og omfattende behov for hjelp til å komme i eller beholde arbeid.

Bilde av dame med PC

Tiltaket skal gi en individuell tilrettelagt oppfølging som er nødvendig for å få eller beholde ordinært lønnet arbeid.

Målet med tiltaket er å få jobb eller å beholde nåværende jobb.

Ønsker du å vite mer?
Kontakt oss

Andre tiltak og kurs

Arbeidsforberedende
trening (AFT)

AFT skal bidra til å prøve ut jobbsøkers arbeidsevne samt styrke mulighetene for å få ordinært arbeid
eller utdanning.

Les mer om AFT

Varig tilrettelagt
arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et arbeidsrettet tiltak
for personer som har
en uføretrygd og vil
være i jobb.

Les mer om VTA

VTA i kombinasjon
med praksis

Ekstern praksisplass for personer med behov for varig tilrettelagt arbeid (VTA) kan kombineres med
jobb hos Inko.

Les mer om VTA i kombinasjon med praksis

Oppfølging
(Midt-Troms)

Oppfølging er et tiltak
for deg som har behov
for en mer omfattende oppfølging enn
den som NAV kan tilby.

Les mer om Oppfølging

Skreddersydde
kurs

Ved behov kan Inko
ta på seg å arrangere skreddersydde kurs på forespørsel fra NAV eller kommunen.

Les mer om Skreddersydde kurs

Norskopplæring med praksis (Finnsnes)

Arbeidsrettet norskopplæring gjennom undervisning
og arbeidspraksis
med oppfølging
fra veileder.

Les mer om Norskopplæring med praksis (Finnsnes)

Aktuelt

Hold deg oppdatert
med siste nytt på
vår aktuelt-blogg

Siste fra aktuelt

Klar for arbeidslivet

Se hva Inko gjør i denne korte videoen

Få siste nytt først