Jobb med uføretrygd

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et arbeidsrettet tiltak for personer som har uføretrygd fra NAV og vil være i jobb.

Kontaktperson

Astrid J. Olsen
Avd. leder

95211849
Send e-post

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Et arbeidsrettet tiltak for personer med uføretrygd

Gjennom arbeidsoppgaver med stor tilnærming til ordinært arbeid kan arbeidsevne utprøves. Inko har to avdelinger for arbeidstakere som trenger et tilrettelagt jobbtilbud; på Borkenes og i Samasjøen/Stangnes. Her har Inko en rekke ulike arbeidstilbud. Det kan velges mellom disse tilbudene og ansatte kan også kombinerer oppgaver. Jobben starter med opplæring og har mestring og utvikling i fokus.

De ansatte får en bonuslønn, som vil være et tillegg til stønaden de har fra NAV. Våre VTA-ansatte er i alderen 18 – 67 år. I utgangspunktet er arbeidsplassen av varig karakter.

På Inko må våre ansatte i VTA følge arbeidslivets spilleregler. Vårt reglement gjelder også for dem, og blir tilpasset rent pedagogisk og praktisk. Begge avdelinger har sine egne arbeidsmiljøgrupper som jobber med det interne arbeidsmiljøet. De er en integrert del av vår virksomhet, og deltar på større arrangement som turer og adventsmarkering. I tillegg har de sine egne arrangement, hvor de ofte inviterer hverandre fra begge avdelingene til sammenkomster med både faglig og sosialt innhold.

Alle våre arbeidstilbud innenfor Varig tilrettelagt arbeid (VTA) har som hovedformål å skape hensiktsmessig arbeidstrening, og en meningsfull jobb til våre fast ansatte i VTA.

For å kunne ha et slikt tilbud er Inko forhåndsgodkjent av NAV for oppdraget. Vi er sertifisert av den europeiske sertifiseringsordningen for velferdstjenester EQUASS for 2 år av gangen – sist i 2018.

Inko er leverandør av varer og tjenester i et lokalt marked, og har ikke anledning til å opptre konkurransevridende. Våre varer og tjenester må derfor selges til markedspris.

Mann foran bil

Det er det lokale NAV-kontoret som må søke personer inn til oss. Ofte hjelper vi til med søknaden.

Ønsker du å vite mer?
Kontakt oss

Andre tiltak og kurs

Arbeidsforberedende
trening (AFT)

AFT skal bidra til å prøve ut jobbsøkers arbeidsevne samt styrke mulighetene for å få ordinært arbeid
eller utdanning.

Les mer om AFT

Varig tilrettelagt
arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et arbeidsrettet tiltak
for personer som har
en uføretrygd og vil
være i jobb.

Les mer om VTA

VTA i kombinasjon
med praksis

Ekstern praksisplass for personer med behov for varig tilrettelagt arbeid (VTA) kan kombineres med
jobb hos Inko.

Les mer om VTA i kombinasjon med praksis

Oppfølging
(Midt-Troms)

Oppfølging er et tiltak
for deg som har behov
for en mer omfattende oppfølging enn
den som NAV kan tilby.

Les mer om Oppfølging

Skreddersydde
kurs

Ved behov kan Inko
ta på seg å arrangere skreddersydde kurs på forespørsel fra NAV eller kommunen.

Les mer om Skreddersydde kurs

Norskopplæring med praksis (Finnsnes)

Arbeidsrettet norskopplæring gjennom undervisning
og arbeidspraksis
med oppfølging
fra veileder.

Les mer om Norskopplæring med praksis (Finnsnes)

Aktuelt

Hold deg oppdatert
med siste nytt på
vår aktuelt-blogg

Siste fra aktuelt

Klar for arbeidslivet

Se hva Inko gjør i denne korte videoen

Få siste nytt først