VTA og praksis

VTA i kombinasjon med praksis, er et arbeidsrettet tiltak for personer som har en uføretrygd og vil være i jobb. Ekstern praksis kan kombineres med en jobb hos Inko.

Kontaktperson

Terje Rognli
Veileder

90156231
Send e-post

VTA i kombinasjon med praksis

Arbeidsrettet tiltak for personer med uføretrygd

Inko har som mål at våre ansatte i VTA skal kunne ha en karriereutvikling. Det betyr at ansatte skal ha en jobbplan med mål for sin egen utvikling i jobben. Vi skal kunne legge til rette for ekstern praksis ute i bedrift som kan være på heltid eller deltid. Dersom det er ønskelig kan ekstern praksisplass kombineres med jobb på en av Inko sine avdelinger.

Dersom en ansatt har ønske om å jobbe hos en ekstern arbeidsgiver vil vi sammen forsøke å finne rett type jobb, og koble opp mot rett arbeidsgiver. Vi har muligheten til å bruke visuelt verktøy/bildeverktøy for å kartlegge den ansattes yrkesmessige interesser og forutsetninger. Veileder vil ha jevnlig oppfølging ute hos den enkelte ansatte i bedrift.

Det er også mulig for bedrifter å ha ansatte i Varig tilrettelagt arbeid, og da heter tiltaket Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet (VTO).

Bilde fra Inko

Inko har lang erfaring med å ha våre ansatte i VTA ute i ordinære bedrifter. Vi har et svært godt nettverk og samarbeid med mange dyktige bedrifter og bedriftsledere i Harstad. Takket være dette har vi mange som trives svært godt med å få være en del av det ordinære arbeidslivet.

Ønsker du å vite mer?
Kontakt oss

Andre tiltak og kurs

Arbeidsforberedende
trening (AFT)

AFT skal bidra til å prøve ut jobbsøkers arbeidsevne samt styrke mulighetene for å få ordinært arbeid
eller utdanning.

Les mer om AFT

Varig tilrettelagt
arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et arbeidsrettet tiltak
for personer som har
en uføretrygd og vil
være i jobb.

Les mer om VTA

VTA i kombinasjon
med praksis

Ekstern praksisplass for personer med behov for varig tilrettelagt arbeid (VTA) kan kombineres med
jobb hos Inko.

Les mer om VTA i kombinasjon med praksis

Oppfølging
(Midt-Troms)

Oppfølging er et tiltak
for deg som har behov
for en mer omfattende oppfølging enn
den som NAV kan tilby.

Les mer om Oppfølging

Skreddersydde
kurs

Ved behov kan Inko
ta på seg å arrangere skreddersydde kurs på forespørsel fra NAV eller kommunen.

Les mer om Skreddersydde kurs

Norskopplæring med praksis (Finnsnes)

Arbeidsrettet norskopplæring gjennom undervisning
og arbeidspraksis
med oppfølging
fra veileder.

Les mer om Norskopplæring med praksis (Finnsnes)

Aktuelt

Hold deg oppdatert
med siste nytt på
vår aktuelt-blogg

Siste fra aktuelt

Klar for arbeidslivet

Se hva Inko gjør i denne korte videoen

Få siste nytt først