Inko logo

Ungdomløftet – hvordan kan vi løfte sammen?

NAV-leder i Harstad Kari Eltvik Hansen og seniorforsker Ivar Frønes.

22. januar inviterte NAV-kontorene i Sør-Troms og Inko til seminar, hvor målsettingen var å skape økt kunnskap og felles forståelse om årsaker til frafall, og hvordan vi kan bidra til at ungdom gjennomfører videregående opplæring.
Hva sier forskningen? Hvilke tiltak fungerer? Hvordan kan vi løfte sammen? Seminaret kalte vi Ungdomsløftet, og tilstede var et bredt spekter av de som jobber med ungdom i Harstad.

NAV-leder i Harstad, Kari Eltvik Hansen, og fag- og utviklingsleder hos Inko, Annette Ekman, åpnet seminaret og oppfordret til samarbeid, felles løft og deltakelse.

Ivar Frønes, seniorforsker ved Nasjonalt Utviklingssenter for barn og unge, snakket til forsamlingen om årsaker til frafall, og strategier for å bekjempe det. Frønes dro oss gjennom historien og ga et tydelig og godt overblikk over hvilke utfordringer vi står ovenfor i dag.

Charlotte Goll.

Forskningsprosjektet Ung Vilje en inne i sitt tiende år. Charlotte Goll, overlege Psykisk helse- og rusklinikken på UNN i Tromsø var invitert

for å fortelle om forskningsprosjektet og resultatene så langt. Prosjektet tar for seg frafall i videregående skole blant elever i Troms fylke – årsaker, konsekvenser og tiltak.

Rebekka Brox Liabø og Cathrine Wang fra Snakk for deg sjøl.

Fra Tromsø kom også Rebekka Brox Liabø, daglig leder og driver av Snakk for deg sjøl. Snakk for deg sjøl er et helhetlig program med
en egen Snakkmetodikk. Programmet inneholder sju aktiviteter: Skriveverksted for barn og unge, teaterforestillinger, forskning, integreringsprosjekt med flerspråklige ungdom, møteplass mellom generasjoner og kompetanseheving i Snakkmetodikk for lærere. Med seg hadde Rebekka ungdommene Cathrine Wang og Adiam Samuel Yemane, som ga tilhørerne sine historier fra skolen og fra møtet med Snakk for deg sjøl.

Hanna Lisa Bakken, Julie Steinsvik Evjen og Gøril Johnsen fra UNG Vesterålen.

I Vesterålen jobbes det godt og hardt med prosjektet Ung Vesterålen, som er inspirert av UngInvest i Drammen. Prosjektleder, tidligere NAV-leder i Bø i Vesterålen, Gøril Johnsen fortalte om planene fremover og hvordan prosjektet har gått så langt. Med seg hadde hun instruktørene Hanna Lisa Bakken og Julie Steinsvik Evjen. Et spennende prosjekt som vi alle gleder oss til å følge tett videre!

NAV Harstad og Inko har i over ett år samarbeidet om prosjektet AFT Ung, som er en del av tiltaket Arbeidsforberedende trening. Prosjektet jobber med unge mennesker mellom 18 og 30, der mange har droppet ut av skolen. Annette Ekman fortalte om hvordan vi på Inko jobber med denne gruppen, og om resultatene så langt i prosjektet.

En workshop inngikk i konferansen.

Dagen ble avsluttet med en workshop, med formål å sammen finne veien videre. Hvordan kan vi samarbeide for å klare et felles løft som gir resultater? Hvordan kan vi involvere ungdommen i prosessene og beslutningene? Gode diskusjoner og høyt engasjement lover godt for veien videre.

Vi ønsker å takke for godt oppmøte, dyktige innledere og engasjerte deltakere. Vi håper denne dagen ble et startskudd for et felles løft, Ungdomsløftet!

God deltakelse fra mange instanser.
Hopp rett ned til innholdet