Inko logo

Ida startet, etter eget ønske, som den første VTA ansatte på den da nyoppstartede renholdsavdelingen på INKO VTA i 2018. 

I begynnelsen hadde Ida bare internt renhold i våre VTA lokasjoner i Samasjøen og på Stangnes, men etter AFT flyttet i nye lokaler i Storgata 19. begynte hun med renholdet der også. 

Hun og flere andre på VTA ble kurset i grunnleggende og generell renhold fra en ekstern kursholder og dette gav Ida mersmak. Etter en stund så begynte hun og veileder å snakke om utdanning og da spesielt lærekandidat løp. I begynnelsen var hun litt usikker, men ønsket å vite mer om dette. Veileder oppsøkte opplæringskontoret YVIA (tidligere YOKH) og ordnet et møte mellom dem og Ida, slik at de kunne fortelle hva det gikk ut på og svare på de spørsmålene hun hadde. Det endte opp med at hun ble lærekandidat. YVIA har da kontrollen på hele utdanningsløpet og Harstad kommune, som er en av våre medeiere, stilte opp med yrkesfaglig veileder da dette krevdes for å kunne være i et slikt utdanningsløp.

Vaskekost

I forbindelse med sitt lærekandidatløp har Ida økt sine mål ettersom hun har oppnådd de hun har satt seg. Etter hvert som tiden gikk ble hun interessert i å forsøke seg i en ekstern praksis sammen med andre renholdere slik at hun kunne lære mer om faget. I samarbeid med kommunen og hennes yrkesfaglige veileder fikk hun begynne i praksis sammen med renholderen på Rådhuset. Ida trives meget godt der og finner praksisen sin lærerik.  

Hopp rett ned til innholdet